Du är här

Byt 4 - Stommar av betong, stål och trä

280,00 kr

Byggnadens stomme är avgörande för en byggnadsbärighet. Många exempel finns då undermåliga byggnadsstommar  förorsakat ras och lidande. Stomvalet och dimensioneringen går hand i hand, bägge måste ha bärighet och samverka för att byggnaden skall stå stabil även vid extrem väderlek. Under några väldigt snörika vintrar har ett idrottshallar kollopsat pga felkonstruktion. Denna bok behandlar inte dimensionering utan lägger grunden för en konstruktör att välja rätt material. Samtliga berörda stommaterial uppträder i olika former som limträ, lättbetong, legerat stål etc. Boken är rikligt illustrerad visande anslutningar och samverkansdetaljer. Den lämpar sig speciellt för den som är i utbildning inom byggteknik, då den innehåller ett 80-tal övningsuppgifter med facit. Denna bok har två systerböcker, grundläggning och undergrund samt stomkomplettering och tak. Tillsammans bildar dessa en enhet som bör studeras i ett sammanhang.