Du är här

Byt 8 - Fukt i byggnaden

320,00 kr

Hus byggda på 60- och 70-talet är särskilt utsatta. För försäkringsbolagen står läckageskador för betydligt mer än den sammanlagda kostnaden för brand och inbrott i villor. Totalt handlar det om bortåt 2 miljarder kronor per år. Kostnaden för samhället är minst det dubbla, säkerligen uppåt 5 miljarder eller mer. I den summan ingår bland annat de drabbade villaägarnas egna kostnader. Men det handlar inte bara om pengar. Fuktskador kan även leda till dålig inomhusmiljö och därmed ge upphov till hälsoproblem av olika slag. Denna bok utgör en grund för den verksamma teknikern eller ingenjören. Genom att inse betydelsen och ha kunskap om förebygg-ande åtgärder kan miljarder sparas till gagn för fastighetsägare och brukare. Boken bildar med Byt 13 – Sjuka hus en aktuell duo utan motstycke inom den svenska bygglitteraturen. Byt 8 har ett fylligt slagordsregister.

  • Titel: Fukt i byggnaden
  • Antal sidor: 135
  • Författare: Samuel A Berg
  • Utgivningsår: 2011