Du är här

Räkna med Lärnö

240,00 kr

Detta läromedel innebär ett paradigmskifte i matematisk didaktik. Genom den interaktiva inlärningsmodellen tvingas den studerande att träna sitt logistiska tänkande utifrån vardagliga problemställningar. Genom numeriska beräkningar vägleds den studerande till funktionsanalys. Många av övningarna har detta pedagogiska upplägg. Genom tillgång till digitala tester på tre olika nivåer kan den studerande stärka sin självkänsla genom ständiga förbättringar. Den digitala plattformen Squiznes Technology by Lärnö är som ett självspelande piano. Den geniale pianisten har lagt grunden för ett vackert musikstycke – matematikens klangfält. Genom idog träning med uppföljande tester kan den studerande hela tiden följa sin matematiska utveckling. Vid godkänt resultat på nivå 3 rekommenderas den studerande att fortsätta till ingenjörsmatteboken “Tillämpad Mateamtik med MATLAB”. Denna bok syftar till användare för alla nivåer från noviser till den som klättra högre. Boken är tryckt i färg.