Du är här

Byt 15 - Anläggning

320,00 kr

Denna bok är en av få läroböcker som behandlar geoteknik, grundläggning med pålar och bergsprängning parallellt. Den analyserar ingående siltjordarter och grundläggning på denna typ av markmaterial. Speciellt visas på porvattentryckets betydelse på undergundens bärighet. Pålningstyper och hur man kan beräkna en påles bärighet redovisas med beräkningsexempel. Bergssprängningsdelen redovisar olika sprängningstyper med säkerhet och miljö. Som bilaga finns AFS 2007:1. Varje avsnitt avslutas med ett knippe övningsuppgifter med tillhörande facit.

  • Titel: Byt 15 – Anläggning
  • Antal sidor: 150
  • Författare: Samuel A Berg
  • Utgivningsår: 2010