Du är här

Svensk Betonghistoria med cement och järnutveckling till 1910.

320,00 kr

Det mest fascinerande av alla de material som mänsklig hjärnkraft har åstadkommit är betong. Med lera och kalksten som basmaterial ges materialet hydrauliska egenskaper genom bränning - så uppstår cement - betongens lim. Övriga ingredienser är vatten och ballast. Med rätt blandingsförhållande fås olikacbetongkvaliteter. Boken behandlar den tidiga utvecklingen med nedslag i Stockholms betonghistoria där Wilhelm Klemmings Centralbad utgör en pusselbit.

  • Titel: Svensk Betonghistoria
  • Antal sidor:
  • Författare: Samuel A Berg
  • Utgivningsår: