Du är här

Webbshop

Läroboken om grunder och grundläggning är den enda heltäckande i sitt slag på svenska. Den omfattar allt från geologi till perkulation och fuktskydd. Boken har i sin 5:e upplaga uppdaterats med en slagords-lista, ny pålningsteknik och mätning av kapillaritet. En väl utförd grund borgar för en stabil byggnad utan sättningsskador. Alla fack-utbildningar inom byggteknik bör vara avnämare för denna bok. Denna fackbok borde kunna tillfredställa både ingenjören och den vetgiriga teknikern.

Denna lärobok är den enda i sitt slag som tar upp en byggnads klimatskärmsskydd ur både buller- och brandsynpunkt.. Ljudlärans teoretiska del behandlas ur praktisk syn-vinkel, tillräckligt för användning för den verksamme konsulten inom byggnadsteknik. För att kunna utföra avancerade ljudtekniska mätningar hänvisas till konsulter som specialiserat sig på akustik. Avsnittet brandteknik avhandlar i huvudsak brands uppkomst, utrymning och brandskyddande åtgärder. Även Boverkets nya beräknings-regler för brandbelastning finns med.

Energieffektivisering, Byt 1, omfattar energiförsörjningen i allmänhet men byggnaden klimatskärm i synnerhet. Den 3:upplagen är uppdaterad med hänsyn till Boverkets regler BBR 2012 och EU:s nya Byggproduktdirektiv, som börjar gälla fom 2013. En fackbok både för konsulten och den blivande byggnads-ingenjöen. Ett stort antal övningsuppgifter med facit är integrerade i boken.

  • Titel: Energieffektivisering
  • Antal sidor: 234
  • Författare: Samuel A Berg
  • Utgivningsår: 2012

Tillämpad Matematik med MATLAB är avsedd som lärobok för blivande ingenjörer. Den är uppdelad i 10 moduler. Inom varje modul finns en trappstegsformad inlärningsmodell med lösta exempel och en tillhörande övningsdel med facit. Efter avverkad modulträning bör studenten testa sin kunskapsnivå genom test i den tillhörande digitala plattformen. Beroende på inlärningsförmåga kan studenten antingen arbeta med fritt vald modul eller i löpande ordning. Om studenten lyckas erhålla 70 % rätt i samtliga moduler utfärdas ett certfikat “Excellence in Math”.

Sidor